Đánh giá sức khỏe thương hiệu

Ngày xuất bản

Câu chuyện của doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu, khiến cho thương hiệu sống trong tâm trí và tình cảm của khách hàng, là một hành trình đầy khó khăn. Trong quá trình đó, doanh nghiệp thường xuyên gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ. Việc đưa ra một kế hoạch bảo vệ và phát triển thương hiệu là rất cần thiết để nhận diện cơ hội, nguy cơ tiềm ẩn và đưa ra biện pháp kịp thời.

Vấn đề của doanh nghiệp

Thị trường liên tục biến động, vì vậy doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi lên kế hoạch bảo vệ và phát triển thương hiệu do thiếu những thông tin về hiện trạng sức khỏe thương hiệu của mình. Trong khi đó những thông tin về sức khỏe thương hiệu từ những chiến dịch marketing cũ có thể không còn phù hợp để cung cấp thông tin cho kế hoạch bảo vệ và phát triển thương hiệu mới.

Phương pháp nghiên cứu

Hiểu rõ vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải, VietAnalytics cung cấp gói nghiên cứu đánh giá sức khỏe thương hiệu với mục đích cung cấp thêm thông tin về về cơ hội và nguy cơ tiềm ẩn của thương hiệu, từ đó giúp doanh nghiệp có thể xây dựng được kế hoạch phát triển thương hiệu hợp lý, kịp thời và hiệu quả.

Bước 1: Xây dựng khung đánh giá sức khỏe thương hiệu

Chúng tôi sẽ xây dựng bộ khung đánh giá sức khỏe dành cho thương hiệu của doanh nghiệp dựa trên bộ khung tiêu chuẩn, bao gồm các nội dung về mức độ nhận diện, mức độ trải nghiệm và mức độ trung thành của khách hàng nhưng có sự hiệu chỉnh để phù hợp với đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp.

Khung đánh giá của chúng tôi không chỉ bao gồm các chỉ số theo sau (lagging) mà còn bao gồm cả các chỉ số báo trước (leading) để giúp doanh nghiệp lường trước được những mối đe dọa tiềm ấn đối với thương hiệu.

Bước 2: Thu thập dữ liệu

Chúng tôi sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu khác nhau để thu thập thông tin về mức độ nhận diện, trải nghiệm và trung thành với thương hiệu của người tiêu dùng:

  • Thu thập dữ liệu về hành vi và cảm nhận của khách hàng
  • Lắng nghe từ mạng xã hội

Bước 3: Phân tích và đánh giá sức khỏe thương hiệu

VietAnalytics đánh giá sức khỏe thương hiệu dựa trên bộ khung phân tích và dữ liệu thu thập được. Từ đó giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu, mức độ trải nghiệm thương hiệu cũng như mức độ trung thành của khách hàng với thương hiệu của doanh nghiệp.

Chuyên mục: Dịch vụ