Xây dựng chân dung khách hàng

Ngày xuất bản

Câu chuyện của doanh nghiệp

Doanh nghiệp đã hoặc đang phát triển một sản phẩm mới và đã bước đầu xây dựng được chân dung khách hàng tiềm năng cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên sản phẩm khi đưa ra thị trường đã không được người tiêu dùng đón nhận như kỳ vọng.

Vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải

Trước khi phát triển sản phẩm, doanh nghiệp đã có bước đầu xây dựng chân dung cơ bản của khách hàng. Tuy nhiên chân dung khách hàng mới chỉ dừng lại ở những thông tin cơ bản và bề nổi như thông tin nhân khẩu học hay những thói quen, hành vi của khách hàng. Trong khi đó, những thông tin sâu hơn về chân dung như tính cách, lối sống hay nhận thức, động lực của khách hàng lại chưa được tìm hiểu thấu đáo. Điều này có thể dẫn đến việc sản phẩm đưa ra thị trường không được khách hàng đón nhận như kỳ vọng hoặc doanh nghiệp có thể tiếp cận sai đối tượng khách hàng tiềm năng.

Giải pháp của chúng tôi

Với mong muốn doanh nghiệp đạt được những bước đi thuận lợi khi đưa sản phẩm ra thị trường, chúng tôi cung cấp gói nghiên cứu “Chân dung khách hàng” nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng được chân dung khách hàng tiềm năng.

Bước 1: Xây dựng khung nghiên cứu

Bộ khung nghiên cứu chân dung khách hàng được xây dựng dựa trên bộ khung tiêu chuẩn và những nội dung tùy biến theo đặc điểm về sản phẩm và tập khách hàng mà doanh nghiệp đang hướng tới. Bộ khung nghiên cứu sẽ có đầy đủ các trường thông tin về khách hàng tiềm năng, bao gồm những thông tin nhân khẩu học và những thông tin sâu hơn về tính cách, lối sống, nhận thức và động lực,

Bước 2: Xây dựng chân dung khách hàng

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên nghiệp, chính xác, chúng tôi tiến hành thu thập thông tin về chân dung khách hàng của doanh nghiệp. Các thông tin thu thập được hệ thống hóa thành những thông điệp ngắn gọn, súc tích giúp doanh nghiệp dễ dàng hình dung về khách hàng của mình.

Bước 3: Chuyển hóa thông tin thành hành động

Chúng tôi cùng doanh nghiệp chuyển hóa những thông tin về chân dung khách hàng thành những hành động cụ thể trong hoạt động marketing và truyền thông của doanh nghiệp.

Chuyên mục: